NAZWA SZKOLENIA

CENA

CERTYFIKAT

SZKOLENIE SPRZĘTOWE  przy zakupie urządzenia dla 1 osoby

bezpłatne

GRATIS!

SZKOLENIE SPRZETOWE  przy zakupie urządzenia dla każdej kolejnej osoby

100,-

GRATIS!

SZKOLENIE SPRZĘTOWE bez zakupu urządzenia

250,-

GRATIS!

 

Czas trwania szkolenia: 2 godziny, przyjazd z własną modelką. 

 

 Zapewniamy:

- pełen zestaw materiałów dydaktycznych
- zajęcia teoretyczne i praktyczne na modelkach
- zajęcia na nowoczesnym sprzęcie, z użyciem profesjonalnych preparatów
- poczęstunek (woda, kawa, herbata, ciastka)
- certyfikat