Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a jednocześnie zapewniając, że oferta VITA Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej (VITA HKP) jest jedną z najkorzystniejszych na rynku zdecydowaliśmy się udzielić naszym Klientom Gwarancję Najniższej Ceny!

 

 

Regulamin Programu:

Celem Programu jest udzielenie naszym Klientom gwarancji najniższej ceny, według zasad określonych poniżej.

  1. Przedmiotem Programu jest oferta umieszczona na w cenniku VITA
  2. Warunkiem skorzystania z Programu jest zakup preparatów umieszczonych w cenniku VITA, program nie dotyczy kosmetyków profesjonalnych na które obowiązują nas cenniki Producentów i Importerów
  3. W Programie mogą wziąć udział gabinety Kosmetyczne, SPA, Stylizacji Paznokci oraz uczennice i absolwentki Szkół Kosmetycznych (Klienci).
  4. Jeżeli Klient w tym samym miesiącu kupi w innej hurtowni (z wyłączeniem sklepów i aukcji internetowych) identyczny produkt (wielkość opakowania, dawka) dostępny w niższej cenie niż zakupiony u nas to gwarantujemy możliwość zwrotu tego preparatu lub różnicy w cenie produktu.
  5. Aby dokonać zwrotu preparatów zakupionych w VITA HKP należy w ciągu 24 godzin zgłosić ten fakt na adres mailowy vita@vita.olsztyn.pl (tytuł wiadomości: GWARANCJA NAJNIZSZEJ CENY), jak również dołączyć do wiadomości dowód zakupu (faktura) w niższej cenie. Dowód zakupu musi posiadać datę (MIESIĄC) identyczną jak data zakupu w VITA HKP. Faktury uszkodzone lub zniszczone w sposób uniemożliwiający identyfikacje ich pochodzenia lub innych danych niezbędnych do stwierdzenia spełnienia warunków niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane.
  6. Na podstawie takich informacji dokonamy weryfikacji zawartej przez Klienta transakcji w niższej cenie i drogą mailową w terminie do 48 godzin odpowiemy czy zwrot jest zasadny.
  7. Jeżeli Państwa zgłoszenie okaże się niezasadne i niezgodne z zasadami oraz warunkami gwarancji najniższej ceny zwrot nie zostanie uwzględniony.
  8. Firma VITA Hurtownia Kosmetyki Profesjonalnej zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu lub do odwołania Programu Gwarancja Najniższej Ceny.
  9. Regulamin Programu jest jedynym dokumentem określającym zasady jej przeprowadzania.